بارداری و زایمان, معاینه‌ها و بیماری‌های زنان

کیست تخمدان را با لاپاراسکوپی جراحی کنید…: Laparoscopic Ovarian Cyst Removal

laparoscopy لاپاراسکوپی
جراحی لاپاراسکوپی از جمله اعمال جراحی با حداقل تهاجم است که به منظور برداشتن یک یا چند کیست از یک یا هر دو تخمدان انجام می شو...

Continue reading

بارداری و زایمان, معاینه‌ها و بیماری‌های زنان

آدنکسکتومی در سندروم swyer (دیسژنزی گنادی 46xy):swyer syndrome (video)

laparoscopy
در این ویدیو آناتومی بیمار دیسژنزی گنادی سویر (۴۶xy)و جراحی لاپاروسکوپیک آدنکسکتومی بیمار که توسط دکتر حقگو انجام شده است نما...

Continue reading

بارداری و زایمان

جراحی فیبروم بزرگ ساب موکوزال رحم با استفاده هیستروسکوپی:Large fibroids surgery by using hysteroscopy (video)

دکتر آمنه سادات حقگو در این ویدیو نشان میدهد که چگونه فیبروم بزرگ ساب موکوزال ( میوم زیر مخاطی ) رحم را با استفاده هیستروسکوپ...

Continue reading

آزمایش غربالگری, معاینه‌ها و بیماری‌های زنان

با یک غربالگری دقیق از سرطان پیشگیری کنید…:Prevent Cervical Cancer With Colposcopy

Colposcopy-And-Cervical-Biopsy کولپوسکوپی
کولپوسکوپی یک غربالگری دقیق جهت مشاهده و تشخیص بیماری های دستگاه تناسلی زنانه و دهانه رحم است. در صورتی که طی کولپوسکوپی بیما...

Continue reading