haghgoo-logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

علت ايجاد اندومتريوز و كيست شكلاتي تخمدان چيست؟
اندومتريوز يك پديده باليني و پاتولوژيك است كه در اثر حضور بافت داخل رحمي در خارج از فضاي داخل رحمي (اندومتر) اتفاق مي افتد.
اندومتر در واقع همان بافتي است كه هر ماه يك بار در رحم زنان ريزش ميكند و باعث خونريزي قاعدگي ميشود .

اندومتريوما يا كيست شكلاتي تخمدان چيست؟
اگر به هر دليلي اين بافت در جاي ديگري غير از فضاي داخلي رحم حاضر شود از آنجايي كه سيستم هورموني بر آن هم موثر است در واقع در آن ناحيه نيز به صورت نابجا خونريزي قاعدگي اتفاق مي افتد.
در نتيجه خون قاعدگي در فضايي كه جايي براي خروج ندارد مانند تخمدان اگر انباشته شود باعث ايجاد كيست شكلاتي يا اندومتريوما خواهد شد.
علت ايجاد اندومتريوز يا كيست شكلاتي تخمدان چيست؟
متاسفانه هنوز علت ايجاد اندومتريوز و كيست شكلاتي تخمدان (اندومتريوما) مشخص نشده است،
تئوري هاي مختلفي از جمله برگشت خون قاعدگي و كاشته شدن بافت اندومتر داخل شكم مطرح شده است،
در واقع اندومتريوز و كيست شكلاتي تخمدان در افرادي كه احتمال برگشت خون قاعدگي در آن ها بيشتر است با شيوع بيشتري مشاهده ميشود.
مثلا در افرادي كه تنگي كانال سرويكس ( تنگي دهانه رحم ) دارند و خروج خون قاعدگي به سختي صورت ميگيرد احتمال برگشت خون به داخل شكم و در نتيجه احتمال اندومتريوز و كيست شكلاتي تخمدان بيشتر ميشود.
هم چنين در افرادي كه خونريزي قاعدگي شديد و طولاني دارند احتمال اندومتريوز و كيست شكلاتي تخمدان بيشتر است.
از جمله عوامل مستعد كننده به ايجاد اندومتريوز يا كيست شكلاتي تخمدان مصرف داروهاي هورموني مانند استروژن است.
اندومتريوز و كيست شكلاتي تخمدان در زناني كه در سنين پايين تري اولين پريود خود را تجربه ميكنند بيشتر مشاهده ميشود.
اندومتريوز و كيست شكلاتي در بيماراني كه آلرژي،اگزما، كم كاري تيروئيد، و عفونت هاي كانديدايي واژن (قارچي) ،سندروم خستگي مزمن ،روماتيسم ،لوپوس و ام اس دارند هم بيشتر ديده شده است ،كه ميتوانند ارتباط احتمالي بين اندومتريوز و كيست شكلاتي تخمدان و بيماريهاي خود ايمني را مطرح نمايد.

آيا اندومتريوز و كيست شكلاتي تخمدان ارثي است؟
استعداد ابتلا به اندومتريوز و كيست شكلاتي تخمدان در بستگان درجه اول زنان مبتلا ٧-٦ برابر جمعيت عادي است كه نشان ميدهد ژنتيك ميتواند در بروز اين بيماري موثر باشد.
از طرفي ارتباط شيوع اندومتريوز و كيست شكلاتي تخمدان در وجوامع شهري كه از استرس بالاتري برخوردار هستند ميتواند مطرح باشد.
هم چنين اندومتريوز و كيست شكلاتي تخمدان در مناطق با آلودگي هاي محيطي بالا شيوع بيشتري دارد،آلودگي هوا و آلودگي مواد غذايي به برخي سموم مانند ديوكسين از عوامل مرتبط با شيوع اندومتريوز و كيست شكلاتي تخمدان مطرح شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *