معاینه‌ها و بیماری‌های زنان, ناباروری و تعیین جنسیت

باز کردن لوله های رحمی و درمان ناباروری: Tuboplasty for Infertility Treatment

fallopin-tube باز کردن لوله های رحمی
چسبندگی لوله های رحمی در حالت طبیعی، لوله های رحمی (لوله های فالوپ) تخمدان ها را به رحم مرتبط می کنند. چسبندگی می تواند سد...

Continue reading

معاینه‌ها و بیماری‌های زنان

از کنار عوارض هیسترکتومی رحم به سلامت عبور کنید: Have a hysterectomy with minimal complications

laparoscopic supracervical hysterectomy
برای درمان برخی مشکلات رحم مانند سرطان، هیسترکتومی کامل رحم تنها راه حل است. البته هیسترکتومی ممکن است در آینده مشکلاتی را بر...

Continue reading