معاینه‌ها و بیماری‌های زنان

لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی از عوارض خود می گویند…:Complications Of Laparoscopy And Hysteroscopy

Complication Of Surgery عوارض عمل
جراحی لاپاراسکوپی امروزه به طور گسترده ای در علم پزشکی به کار می رود. این عمل نسبت به اعمال جراحی سنتی باز دارای مزایای بیشما...

Continue reading

بارداری و زایمان

آيا بعد از قطع و بستن لوله هاي رحمي (توبكتومي) امكان اتصال مجدد و باز نمودن لوله هاي رحمي هست؟:?Is tuboplasty possible after tubectomy

آيا بعد از قطع و بستن لوله هاي رحمي (توبكتومي) امكان اتصال مجدد و باز نمودن لوله هاي رحمي هست؟ بله .در صورتي كه شرايط مناسب...

Continue reading