آزمایش غربالگری, معاینه‌ها و بیماری‌های زنان

با یک غربالگری دقیق از سرطان پیشگیری کنید…:Prevent Cervical Cancer With Colposcopy

Colposcopy-And-Cervical-Biopsy کولپوسکوپی
کولپوسکوپی یک غربالگری دقیق جهت مشاهده و تشخیص بیماری های دستگاه تناسلی زنانه و دهانه رحم است. در صورتی که طی کولپوسکوپی بیما...

Continue reading