haghgoo-logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Surgery جراحی

فریز کردن (کرایو یا منجمد کردن) و سوزاندن (کوتر یا لیزر کردن) زخم دهانه رحم (سرویکس) به منظور درمان عفونت یا زخم دهانه رحم، قبل از انجام کولپوسکوپی و بیوپسی، ممنوع است. متأسفانه در بسیاری از مراکز شاهد انجام بی مورد و فراوان کرایو که به آن فریز یا منجمد کردن دهانه رحم نیز گفته می شود، هستیم. در بسیاری از مراکز نیز به وفور برای هر گونه ضایعه دهانه رحم، عفونت یا تغییرات طبیعی در دهانه رحم، برای بیمار کوتر یا سوزاندن زخم دهانه رحم (سرویکس) انجام یا پیشنهاد می شود. در بسیاری مراکز هم برای درمان ترشحات مقاوم به درمان و ترشحات زیاد واژینال، توصیه به کرایو (منجمد یا فریز کردن) یا سوزاندن (کوتر یا لیزر کردن) می کنند.
شایان ذکر است که هم نماهای غیر طبیعی دهانه رحم و زخم ها (سرویسیت) و هم ترشحات مقاوم به درمان واژنی از مواردی هستند که نیازمند بررسی با روش کولپوسکوپی و مشاهده دهانه رحم با لنزهای مخصوص و بزرگنمایی است.

از طرفی انجام اقدامات ذکر شده از جمله کرایو (فریز یا منجمد کردن) یا سوزاندن (کوتر یا لیزر کردن) در بسیاری از موارد، بیمار را در آینده از امکان انجام یک کولپوسکوپی رضایت بخش و در نتیجه از امکان تشخیص ضایعات پیش سرطانی، محروم می کند.

متأسفانه موارد زیادی از اقدامات نادرست فوق در بیمارانی اتفاق می افتد که هنوز باردار نشده اند و انجام نادرست و نابجای این اقدامات بعضاً باعث استنوز سرویکس (تنگی کانال سرویکس)، نارسایی دهانه رحم و اثرات مخرب روی ترشحات نرمال دهانه رحم می شود که از مواردی است که می تواند باعث نازایی در زنان شود.
احتمال ایجاد سرطان بعد از فریز (کرایو یا منجمد کردن) دهانه رحم نیز فاجعه ای است که در صورت انجام این اقدامات قبل از تشخیص دقیق و ارزیابی کامل دهانه رحم ممکن است اتفاق بیفتد. اگر سرطان کم تهاجم تحت کرایو یا کوتر یا لیزر قرار گیرد می تواند مانند آتش زیر خاکستر منجر به پیشرفت بیماری شود و در نتیجه سرطان با تهاجم عمقی برای ماه ها یا حتی سال ها، درمان نشده باقی بماند.

    در هیچ کتاب یا مرجع علمی استفاده از کرایو (فریز یا منجمد کردن) یا سوزاندن (کوتر یا لیزر کردن)، جایی برای درمان زخم، عفونت مزمن، ترشحات زیاد و … ندارد.
    تشخیص زخم دهانه رحم (سرویسیت) گاهاً برای تغییرات نرمال دهانه رحم (اکتروپیون) داده می شود که غیر از ایجاد دلهره در بیماران، آن ها را به سوی اقدامات درمانی اشتباه می برد.
    مجدداً تأکید می شود اقدام به کرایو (منجمد یا فریز کردن) یا سوزاندن (کوتر یا لیزر کردن)، قبل از کولپوسکوپی ممنوع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *