(+9821) 22688818
Colposcopy-And-Cervical-Biopsy کولپوسکوپی

با یک غربالگری دقیق از سرطان پیشگیری کنید…

  • 0 نظرات /
  • ۱۰ آبان ۱۳۹۴ /
  • توسط سی سرو /
  • سرطان دهانه رحم, کولپوسکوپی /
  • نظر دهید

کولپوسکوپی یک غربالگری دقیق جهت مشاهده و تشخیص بیماری های دستگاه تناسلی زنانه و دهانه رحم است. در صورتی که طی کولپوسکوپی بیماری توسط پزشک متخصص تشخیص داده شود، یک نمونه کوچک از بافت دهانه رحم و یا مجرای داخلی کانال دهانه رحم برداشته می شود. این نمونه زیر میکروسکوپ مشاهده می شود.
کولپوسکوپی به طور معمول زمانی که نتایج حاصل از تست پاپ اسمیر غیرطبیعی باشد، در جهت مشاهده دستگاه تناسلی زنانه و دهانه رحم استفاده می شود. بسیاری از نتایج غیرمعمول حاصل از تست پاپ اسمیر توسط عفونت های ویروسی همچون: ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) و یا دیگر انواع عفونت ها از قبیل: باکتری ها، قارچ ها و یا تک یاخته های تریکوموناس ایجاد می شوند. تغییرات طبیعی دهانه رحم (آتروفی واژن) ناشی از یائسگی نیز می تواند سبب بروز نتایج غیرطبیعی تست پاپ اسمیر شود. در برخی موارد تغییرات درمان نشده دهانه رحم ممکن است سبب بروز سرطان و یا پیشرفت هر چه بیشتر آن شود.
در کولپوسکوپی، پزشک متخصص با استفاده از کولپوسکوپ که شبیه یک جفت دوربین دوچشمی است، نواحی داخلی دستگاه تناسلی زنانه را می بیند. کولپوسکوپ این اجازه را به پزشک می دهد تا مشکلاتی را که با چشم های غیر مسلح قابل دیدن نیستند، ببیند و با این وسیله غربالگری دقیقی داشته باشد. عکس های بدست آمده از وضعیت دستگاه تناسلی و دهانه رحم با دوربینی که متصل به کولپوسکوپ است، گرفته می شوند.

0نظرات

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.