(+9821) 22688818

توبکتومی (بستن لوله رحمی)

تشخیص ناباروری (نازایی)

زایمان طبیعی

سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS)

توبوپلاستی (باز کردن لوله رحمی)

عمل جراحی فیبروم (میوم)

سزارین به روش‌ اپیدورال و اسپینال

کولپوسکوپی

کیست تخمدان

آپاندیسیت

بیوپسی مخروطی (جراحی مراحل اولیه سرطان دهانه رحم) از دهانه رحم

سندرم آشرمن (چسبندگی داخل رحمی)

جراحی ترمیمی سیستوسل (افتادگی مثانه) و رکتوسل

پولیپ و بیماری فیبروم (میوم) رحم

دردهای رحمی – تخمدانی

ناهنجاری‌های رحمی

تنگی سرویکس (تنگی دهانه رحم)

اندومتریال ابلیشن (سوزاندن داخل رحم برای قطع خونریزی به روش هیستروسکوپی)

افتادگی ارگان‌های لگن

چسبندگی‌های داخل شکمی، چسبندگی‌های رحم، تخمدان و لوله‌های رحمی

برداشتن دیواره داخل رحمی (سپتوم) با هیستروسکوپی

ساسپنشن کاف واژن (درمان بیرون‌زدگی واژن بعد از هیسترکتومی و درآوردن رحم)

هیسترکتومی (در آوردن رحم)

اندومتریوز