(+9821) 22688818

چرا D&C (کورتاژ تشخیصی) انجام می شود؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ مرداد ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

روش D&C‌ (کورتاژ تشخیصی) برای تشخیص و درمان بسیاری از شرایط مانند خونریزی‌های غیر طبیعی یا بعد از سقط جنین که رحم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، انجام می‌شود. با تهیه نمونه از بافت داخل رحم می‌توان آن را برای بررسی غیر طبیعی بودن سلول‌ها، زیر میکروسکوپ مشاهده کرد. ممکن است D&C (کورتاژ تشخیصی) به همراه سایر روش‌ها مثل هیستروسکوپی انجام شود که در آن یک ابزار بلند و باریک برای مشاهده داخل رحم استفاده می‌شود.

0نظرات