(+9821) 22688818

گزینه‌های درمانی، وابسته به دلیل ناباروری (نازایی) شما می‌باشد. برای درمان ناباروری (نازایی) ممکن است تغییر شیوه زندگی، مصرف دارو، انجام جراحی و یا استفاده از فناوری تولید مثل کمکی (ART) توصیه شود. همچنین ممکن است چندین روش درمانی مختلف ترکیب شوند تا احتمال باروری افزایش یابد. ناباروری (نازایی) اغلب می‌تواند به طور موفقیت آمیزی درمان شود حتی اگر دلیل آن یافت نشود.

0نظرات