(+9821) 22688818

بر اساس علائم ممکن است انجام آزمایشات دیگری نیز لازم باشد. بعضی از این آزمایشات در مطب پزشک انجام می‌شود و بعضی دیگر ممکن است در بیمارستان یا یک مرکز جراحی صورت گیرد.

  • سونوگرافی: امواج صوتی برای گرفتن تصویر از لگن استفاده می‌شود.
  • MRI
  • هیستروسکوپی: یک پروب باریک از طریق واژن و دهانه رحم وارد می‌شود و به پزشک اجازه می‌دهد تا نواحی داخلی رحم را مشاهده کند.
  • بیوپسی اندومتریال: با استفاده از یک وسیله کوچک و باریک، بافت از لایه پوشاننده رحم (اندومتر) برداشته شده و سپس زیر میکروسکوپ مشاهده می‌شود.

0نظرات