(+9821) 22688818

در حدود 10 درصد از زنانی که با کلومیفن سیترات درمان می‌گردند، حاملگی دو قلو رخ می‌دهد. احتمال حاملگی چند قلو هنگامی که از گنادوتروپین استفاده می‌شود، بالاتر است. بیش از 30 درصد حاملگی‌های ایجاد شده با گنادوتروپین، چند قلویی هستند. در حدود دو سوم این حاملگی‌ها، دو قلو و یک سوم آن‌ها، سه قلو و یا بیشتر هستند.

0نظرات