(+9821) 22688818

پزشک ممکن است قبل از عمل جراحی، برای شروع گشاد شدن دهانه رحم از لامیناریا (نوعی جلبک) استفاده کند که یک میله باریک از مواد سنتز شده یا مواد طبیعی است که به درون رحم وارد می‌شود و برای چند ساعت در همان محل باقی می‌ماند. میله، مایعات را از دهانه رحم جذب کرده و باعث گسترش این مایعات می‌شود که این حالت موجب باز شدن دهانه رحم می‌شود. داروها هم برای نرم‌تر کردن دهانه رحم و راحت‌تر باز شدن آن استفاده می‌شوند. همچنین انواع مختلفی از داروهای بیهوشی‌ قبل یا حین عمل D&C (کورتاژ تشخیصی) استفاده می‌شوند.

0نظرات