(+9821) 22688818

مرحله بندی (Staging) سرطان چیست؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ مرداد ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

مرحله بندی، فرآیندی برای تعیین میزان توسعه سرطان است. بیشتر انواع سرطان‌ها ۱ تا ۴ مرحله دارند. کمترین شماره به معنی کمترین میزان گسترش سرطان است.
بعضی از انواع سرطان‌ها مثل سرطان دهانه رحم، یک مرحله صفر هم دارند. مرحله صفر سرطان دهانه رحم، غیر مهاجم یا کارسینوما نامیده می‌شود. در این مرحله سلول‌های سرطانی فقط در لایه بالایی گردن رحم حضور دارند. این سلول‌ها به لایه‌های عمیق‌تر گردن رحم یا سایر اندام‌ها نمی‌روند. مراحل دیگر، سرطان مهاجم نامیده می‌شوند. در این مراحل سرطان به لایه‌های عمیق‌تر گردن رحم نفوذ می‌کند.

0نظرات