(+9821) 22688818

القاء تخمک گذاری چیست؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ تیر ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

القاء تخمک‌گذاری استفاده از دارو برای تحریک تخمدان جهت آزادسازی تخمک می‌باشد. این درمان هنگامی استفاده می‌شود که تخمک‌گذاری نامنظم بوده و یا اصلاً اتفاق نمی‌افتد و سایر عوامل ناباروری (نازایی) بررسی شده و عدم حضورشان مورد تأیید قرار گرفته است.

0نظرات