(+9821) 22688818

سولفات منیزیم چیست؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ مرداد ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

سولفات منیزیم دارویی است که هنگام ایجاد درد زایمان زودرس داده می‌شود. این دارو در صورتی که کمتر از ۳۲ هفته باردار هستید و در خطر زایمان ۲۴ ساعت آینده قرار دارید، تجویز می‌شود. سولفات منیزیم خطر فلج مغزی را که با تولد زودرس مرتبط است، کاهش می‌دهد.

0نظرات