(+9821) 22688818

تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) چیست؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ تیر ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

گاهی یک اسپرم به تنهایی می‌تواند به داخل تخمک تزریق شود. این روش ICSI نامیده می‌شود. اگر مشکل در اسپرم همسر شما باشد ممکن است روش ICSIتوصیه شود. در ICSI، تنها یک اسپرم سالم برای هر تخمک مورد نیاز می‌باشد و چند روز بعد یک یا چند تخم از طریق مهبل در داخل رحم قرار می‌گیرد.

0نظرات