(+9821) 22688818

اتساع و کورتاژ (D&C) چیست؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ مرداد ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

یک روش جراحی است که در آن گردن رحم باز (متسع) شده و سپس یک ابزار باریک در رحم قرار داده می‌شود. این ابزار برای برداشتن بافت از داخل رحم استفاده می‌شود (کورتاژ).

0نظرات