(+9821) 22688818

فناوری تولید مثل کمکی (ART) چیست؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ تیر ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

این روش شامل تمام درمان‌های باروری می‌شود که در آن از تلقیح مصنوعی اسپرم و تخمک استفاده می‌گردد. تکنیک ART معمولاً شامل لقاح مصنوعی (IVF) می‌باشد. در IVF، اسپرم در آزمایشگاه با تخمک لقاح می‌یابد و تخم بدست آمده به داخل رحم انتقال داده می‌شود. در موارد زیر از IVF استفاده می‌گردد:

  • لوله‌های فالوپ مسدود شده یا آسیب دیده که با انجام جراحی درمان نگردد.
  • عدم باروری به دلیل برخی فاکتورهای ناباروری (نازایی) در مردان
  • اندومتروزیس شدید
  • نقص تخمدان نارس
  • ناباروری نامشخص

0نظرات