(+9821) 22688818

در ارزیابی ناباروری (نازایی)، تست‌ها و معایناتی به منظور یافتن علل ناباروری (نازایی) انجام می‌شود. اگر دلیل ناباروری (نازایی) مشخص شود، درمان نیز امکان‌پذیر خواهد بود. حتی اگر هیچ گونه دلیلی برای ناباروری (نازایی) یافت نشود، همچنان ناباروری (نازایی) می‌تواند با موفقیت درمان گردد.

0نظرات