(+9821) 22688818

خونریزی غیر طبیعی رحم چیست؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ مرداد ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

خونریزی در هر یک از حالت‌های زیر غیر طبیعی است:

  • خونریزی بین دو قاعدگی
  • خونریزی بعد از ارتباط جنسی
  • لکه خونی در هر زمان از چرخه قاعدگی
  • خونریزی شدید یا خونریزی برای روزهای بیشتری از حالت طبیعی
  • خونریزی بعد از یائسگی

چرخه قاعدگی طولانی‌تر از ۴۵ روز و کوتاه‌تر از ۲۱ روز غیر طبیعی است. همچنین نبود عادت ماهانه برای ۳ تا ۶ ماه (آمنوره) غیر طبیعی می‌باشد.

0نظرات