(+9821) 22688818

یک چرخه غیر طبیعی قاعدگی چیست؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ مرداد ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

چرخه قاعدگی با اولین روز خونریزی در یک دوره شروع می‌شود و با اولین روز خونریزی دوره بعدی به پایان می‌رسد. در بیشتر زنان این چرخه حدود ۲۸ روز طول می‌کشد. چرخه‌هایی که تا ۷ روز از این مدت بیشتر یا کمتر باشند، طبیعی هستند.

0نظرات