(+9821) 22688818

تست‌های آزمایشگاهی شامل اندازه‌گیری مداوم دمای پایه بدن، آزمایش ادرار، پروژسترون، عملکرد تیروئید، آزمون سطح پرولاکتین و آزمایش ذخیره تخمدان می‌باشد. معاینات تصویربرداری و اعمال جراحی نیز شامل معاینات اولتراسوند، هیستروسالپینگوگرافی، سونوهیستروگرافی، هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی است. برخی از این تست‌ها بر پایه نتایج تست‌های قبلی انجام می‌شوند.

0نظرات