(+9821) 22688818

توکولیتیک‌ها چه هستند؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ مرداد ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

توکولیتیک‌ها داروهایی هستند که به دنیا آمدن نوزاد را برای مدت کوتاه (تا ۴۸ ساعت) به تأخیر می‌اندازند. این زمان اجازه تجویز کورتیکواستروئید یا سولفات منیزیم و یا انتقال شما به بیمارستان برای مراقبت‌های تخصصی از نوزاد نارس را می‌دهد. سولفات منیزیم علاوه بر نقش مؤثر در محافظت علیه فلج مغزی می‌تواند به عنوان یک داروی توکولیتیک نیز استفاده شود.

0نظرات