(+9821) 22688818

در صورت داشتن هر یک از نشانه‌ها و علائم زیر با پزشک خود تماس بگیرید:

  • تغییر در نوع ترشح واژنی (آبکی، مخاطی یا خونی)
  • افزایش میزان ترشحات
  • فشار لگنی یا پایین شکمی
  • کمر درد خفیف ثابت
  • کرامپ‌های شکمی خفیف با یا بدون اسهال
  • انقباضات منظم یا مکرر و یا فشرده شدن رحم، اغلب بدون درد
  • پاره شدن غشاها (پارگی کیسه آب)

0نظرات