(+9821) 22688818

خطرات تلقیح درون رحمی اسپرم چیست؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ تیر ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

اگر داروهای تخمک‌گذاری همراه با تلقیح درون رحمی اسپرم استفاده شود ممکن است بارداری چند قلویی رخ دهد. اگر تعداد زیادی تخمک در زمان تلقیح اسپرم آزاد شود ممکن است تلقیح اسپرم به درستی انجام نشود.

0نظرات