(+9821) 22688818

چه خطراتی در ارتباط با IVF وجود دارد؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ تیر ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

خطر حاملگی چندقلو در IVF افزایش می‌یابد. همچنین IVF تولد نوزاد ناقص را افزایش می‌دهد که این نقص‌ها شامل شکاف کام، مشکلات قلبی و مشکلات در مسیر گوارشی می‌باشد. با این وجود در کل، خطر تولد نوزاد ناقص بسیار کم است.

0نظرات