(+9821) 22688818

فاکتورهای خطر برای تولد زودرس چیست؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ مرداد ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

عواملی که خطر تولد زودرس را افزایش می‌دهند شامل موارد زیر است:

  • سابقه داشتن تولد زودرس
  • گردن رحم کوتاه
  • فاصله زمانی کوتاه بین دو بارداری
  • سابقه جراحی‌های رحم یا گردن رحم
  • عوارض خاص بارداری مثل بارداری‌های متعدد و خونریزی واژنی
  • عوامل مربوط به شیوه زندگی مثل وزن کم هنگام بارداری، سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر حین بارداری

0نظرات