(+9821) 22688818

آیا بعد از درمان پیگیری خاصی لازم است؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ مرداد ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

پزشک ممکن است طی چندین سال بعد از درمان، برای اطمینان از حذف همه سلول‌های سرطانی، غربالگری سرطان دهانه رحم را توصیه کند. حتی اگر دهانه رحم برداشته شده باشد هنوز نیاز به غربالگری سرطان وجود دارد. در این حالت، سلول‌ها به جای دهانه رحم باید از بخش بالایی واژن برداشته شوند.

0نظرات