(+9821) 22688818

زایمان زودرس چگونه تشخیص داده می‌شود؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ مرداد ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

زایمان زودرس را با پیدا شدن تغییرات در دهانه رحم می‌توان تشخیص داد. پزشک شما یک معاینه لگنی برای مشاهده شروع تغییرات دهانه رحم انجام می‌دهد. ممکن است چندین بار در یک دوره چند ساعته معاینه شوید. همچنین انقباضات رحم بررسی می‌شود. ممکن است پزشک آزمایشات خاصی را برای تعیین نیاز به بستری شدن یا مراقبت‌های تخصصی انجام دهد. همچنین امکان دارد معاینه سونوگرافی واژن برای اندازه‌گیری طول گردن رحم و اندازه‌گیری سطح پروتئینی به نام فیبرونکتین جنین در واژن انجام شود. حضور این پروتئین با تولد زودرس مرتبط است.

0نظرات