(+9821) 22688818

سطوح غیر طبیعی هورمون‌ها می‌تواند سبب تخمک‌گذاری نا‌منظم و یا عدم تخمک‌گذاری گردد. به عنوان مثال سندرم تخمدان پلی‌کیستیک بیماری است که در آن، سطوح برخی هورمون‌ها غیر طبیعی بوده و در نتیجه دوره قاعدگی نامنظم یا قطع شده است که این عارضه یکی از دلایل رایج در ناباروری (نازایی) است. این بیماری اغلب با تغییر شیوه زندگی یا مصرف دارو درمان می‌شود. برای درمان برخی مشکلات تخمدان نیز ممکن است از پروژسترون استفاده شود. همچنین سایر بیماری‌های هورمونی که باروری زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد نظیر بیماری تیروئید نیز بهتر است که بررسی شود.

0نظرات