(+9821) 22688818

در چه سنی خونریزی غیر طبیعی رحم شایع‌تر است؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ مرداد ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

خونریزی غیر طبیعی رحم در هر سنی اتفاق می‌افتد. با این حال در زمان‌های خاصی از زندگی، نامنظم شدن عادت ماهانه شایع‌تر است. عادت ماهانه در اولین سال‌های قاعدگی طبق برنامه انجام نمی‌شود (سن ۹ تا ۱۶ سالگی). طول چرخه ماهانه با نزدیک شدن به یائسگی (حدود ۵۰ سالگی) تغییر می‌کند. همچنین در این زمان، اتفاق نیفتادن عادت ماهانه و بیشتر یا کمتر شدن خونریزی طبیعی است.

0نظرات