(+9821) 22688818
Pregnancy After Tuboplasty بارداری پس از توبوپلاستی

نکات مهم در توبوپلاستی

 • 0 نظرات /
 • ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ /
 • توسط سی سرو /
 • بارداری, توبوپلاستی, رحم, ناباروری /
 • نظر دهید
  توبوپلاستی به منظور باز کردن لوله های رحم که به یکی از دلایل آندومتریوز، چسبندگی، عفونت و یا به دلیل جلوگیری از بارداری مسدود شده اند انجام می شود. توبوپلاستی امکان بارداری مجدد را برای شخص فراهم می کند.
  اغلب برداشتن انسداد از لوله فالوپ با اتصال آن به رحم و یا قسمت انتهایی لوله رحم انجام می شود.
  لوله فالوپ مسدود شده از بارداری جلوگیری می کند.
  در مواقعی که لوله فالوپ آسیب دیده است، توبوپلاستی می تواند روش مناسبی جهت جداسازی زخم ایجاد شده از دیگر نواحی سالم لوله فالوپ باشد.
  لاپاراسکوپی یکی از روش هایی است که به عنوان یک عمل با حداقل تهاجم می تواند در انجام توبوپلاستی موثر واقع شود.
  در خانم هایی که لوله های فالوپ آن ها مسدود شده در صورتی که هیچ مشکل دیگری در زمینه باروری نداشته باشند، تنها انجام توبوپلاستی برای باردرای مجدد آن ها کافی است. توبوپلاستی فرصت لازم را برای آن ها تا زمانی که تمایل داشته باشند فراهم می کند.
  توبوپلاستی به صورت سرپایی انجام می شود. خوردن، آشامیدن و حتی راه رفتن پس از جراحی توبوپلاستی به راحتی امکان پذیر است.

منابع

 1. http://www.rejuvenationsc.com/our-specialties/gynecologic-procedures-2/
 2. http://tuboplasty.com/benefits/

0نظرات

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.